Đóng

Giới thiệu

Giới thiệu

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về kính áp tròng vào năm 1951, SEED luôn đóng vai trò trung tâm trong lịch sử phát triển của kính áp tròng.
Trang này giới thiệu hồ sơ công ty của chúng tôi để giúp bạn hiểu rõ hơn về SEED.

Sứ mệnh của chúng tôi

Để hỗ trợ tầm nhìn của khách hàng với tư cách là nhà sản xuất toàn diện chuyên về các sản phẩm chăm sóc mắt

Triết lý quản lý

 • Đóng góp vào sức khỏe và phúc lợi của nhiều người bằng cách cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng cao dựa trên năng lực nghiên cứu và phát triển chuyên biệt.
 • Đáp ứng những thay đổi của môi trường trước những thay đổi khác và đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách coi trọng quản lý linh hoạt.
 • Tạo cơ hội cho mỗi nhân viên chủ động và thể hiện sự khéo léo của họ, đồng thời trả công xứng đáng cho những nỗ lực của họ.
 • Tuân thủ luật pháp và các quy định, cùng tồn tại hài hòa với môi trường, xã hội và cộng đồng địa phương, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của họ với tư cách là một công dân doanh nghiệp tốt.

Quy tắc ứng xử

 1. Dành cho khách hàng của chúng tôi
  Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cung cấp cho họ các sản phẩm và dịch vụ an toàn, thiết thực
 2. Dành cho các cổ đông và nhà đầu tư của chúng tôi
  Chúng tôi sẽ đảm bảo quản lý doanh nghiệp minh bạch, lành mạnh với cam kết nâng cao giá trị doanh nghiệp và cố gắng giành được sự tin tưởng của các đối tác và các bên liên quan.
 3. Dành cho các bên liên quan khác
  Chúng tôi sẽ đối xử thân ái với tất cả mọi người, một cách công bằng và bình đẳng, đồng thời có các giao dịch phù hợp với họ, tuân thủ các luật và quy định có liên quan.
 4. Là nhân viên
  Chúng tôi sẽ nỗ lực tự phát triển để nâng cao năng lực của mình, đồng thời hành động có trách nhiệm và đạo đức với tư cách là những thành viên làm việc độc lập của xã hội.
 5. Chống Lại Các Lực Lượng Chống Xã Hội
  Chúng tôi sẽ có lập trường kiên quyết chống lại Lực lượng chống đối xã hội và sẽ không có mối quan hệ với bất kỳ Lực lượng chống đối xã hội nào hoặc cộng sự của họ.
 6. Trong hoạt động phát triển và sản xuất
  Chúng tôi sẽ thúc đẩy nghiên cứu và phát triển tiên tiến, cố gắng nâng cao năng lực công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ và hoàn thành trách nhiệm đảm bảo chất lượng của mình.
 7. Kế toán phù hợp
  Chúng ta sẽ ghi lại thông tin kế toán một cách chính xác và đảm bảo các quy trình kế toán phù hợp để đảm bảo việc quản lý lành mạnh, minh bạch và hiệu quả.
 8. Tôn trọng thông tin về công ty và tài sản của công ty
  Chúng ta sẽ không sử dụng sai thông tin về công ty hoặc tài sản của công ty vì lợi ích của chính chúng ta hoặc bên thứ ba.
 9. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
  Để cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, chúng tôi sẽ củng cố hệ thống quyền sở hữu trí tuệ của mình và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của bên thứ ba.
 10. Trong các hoạt động PR và quảng cáo của chúng tôi
  Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động PR và quảng cáo một cách thiện chí dựa trên sự thật khách quan, để đảm bảo phát triển kinh doanh và xúc tiến bán hàng lành mạnh.

Nguyên tắc hành động

 • Hỗ trợ tầm nhìn của khách hàng.
 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao.
 • Tuân thủ các quy trình đã định và cố gắng đảm bảo vận hành an toàn.
 • Hãy chủ động và thể hiện sự khéo léo của chúng ta trước những thay đổi của môi trường.
 • Cùng tồn tại hài hòa với môi trường và cộng đồng địa phương, đảm bảo tuân thủ và đóng góp cho xã hội.